Göz Çizdirme Nedir? Göz Çizdirme Fiyatları, 10 Soru 10 Cevap

Göz Çizdirme Nedir?

‘Göz Çizdirme’ gözlükleri bırakmak amacıyla yapılan göz operasyonunu anlatmak için halk arasında sık kullanılan bir terimdir. Göz çizdirme aslında eskilerde kalmış bir operasyondur. 15-20 yıl öncesine kadar ülkemizde ve dünyada sık kullanılan bir yöntem idi. Ancak günümüzde modern lazer göz ameliyatı yöntemleri uygulandığı için göz çizdirme operasyonu artık genellikle uygulanmamaktadır.

Göz çizdirme yönteminde gözümüzün en ön kısmında bulunan korneaya mikro hassasiyete sahip bir takım bıçaklarla çizikler yapılır ve kişinin miyopi ve astigmattan kurtulması sağlanırdı. Ancak göz çizdirme yönteminde operasyon sonuçlarının öngörülebilirliği çok düşük idi. Göz numarasının sıfırlanması hedef alınırdı ama sıfırlanma oranları düşüktü. Ayrıca göz çizdirme operasyonlarından sonra kısa sürelerde göz numaralarında tekrar değişiklik ortaya çıkma oranları da yüksek idi. Günümüzün excimer lazer yöntemleri ortaya çıktıktan sonra göz çizdirme yöntemleri artık büyük ölçüde bırakılmıştır. Göz çizdirme operasyonlarına tıbbi ismiyle radyal keratotomi adı verilirdi.

Göz Çizdirme Fiyatları

Burada halk arasında göz çizdirme diye ifade edilen excimer lazer yöntemlerinin ücretlerinden bahsedilecektir. Göz çizdirme fiyatları uygulanan tekniğe, kullanılan lazer cihazına, operasyonu yapan hekime ve operasyonun yapıldığı hastaneye göre birçok faktörden etkilenmektedir.  Göz Çizdirme fiyatları Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan Göz kliniğinde Kasım 2022 ayı itibariyle 9000-16000 TRY arasında değişmektedir. Bu kadar yüksek değişkenlik aralığı büyük oranda teknolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

Fiyatlar elbette önemlidir, ancak hastalarımızın birinci önceliği gözlerini emanet ettikleri doktorum göz çizdirme konusundaki bilgi ve tecrübesine vermeleri gerektiğini düşünüyorum. 

Göz Çizdirme Operasyonunda Ne Yapılır?

Gözümüzün en ön kısmında kornea tabakası bulunur. Kornea saydamdır. Işığın gözde temas ettiği ve kırılmaya uğradığı ilk tabakadır. Ortalama bir insan gözünde korneanın kırıcılığı 38-47 derece arasındadır. Ancak en sık olarak 42-44 derecedir. Yani korneayı 42-43 derecelik bir gözlüğe benzetebiliriz. İşte halk arasında göz çizdirme olarak bilinen operasyonda kornea tabakasına lazer uygulanır. Lazer ile kornea tabakası yeniden şekillendirilir ve kırıcılığı değiştirilir.

Örneğin bir kişinin göz derecesi -2.00 derece miyopi ve kornea kırıcılığı 45 derece olsun. Lazerle kornea kırıcılığı yaklaşık 43 dereceye düşürüldüğünde kişinin göz derecesi de düzeltilmiş olur. Yani miyop kişilerde lazer ile kornea kırıcılığı azaltılır.

Tam tersine bir kişi +2.00 derece hipermetrop ve kornea kırıcılığı derece olsun. Bu kişinin kornea kırıcılığı lazerle yaklaşık 47 derece yapıldığında göz derecesi düzeltilmiş olur.

Göz Çizdirme

Göz Çizdirme Zararlı mıdır?

Göz çizdirme operasyonları son derece güvenli ve sonuçları çok iyi olan operasyonlarıdır. Bu anlamda göz çizdirme zararlı değildir. Bu operasyonlarda önemli olan hekimin uygun hastada uygun yöntemi seçmesidir. Ayrıca operasyonda emniyet sınırlarına dikkat edilmelidir.

Göz Çizdirme Kalıcı Mıdır?

Göz çizdirme operasyonları 18 yaşından sonra uygulanmaktadır. Bunun nedeni 18 yaşından sonra genellikle göz derecesinin artmamasıdır. Bir kişide göz derecesindeki artış durmuşsa lazerden sonra da genellikle göz derecesinde artış olmaz. Bu anlamda ‘göz çizdirme kalıcıdır’ diyebiliriz. Ama bu yargı mutlak değildir. Yani ‘lazerden sonra göz derecesi kesinlikle değişmez’ denilemez. Bir kişinin göz derecesi her yaşta değişebilir, bu gerçek lazer olan kişiler için de geçerlidir. Ancak şunu vurgulamak gerekir. Yaş arttıkça göz derecesindeki değişme ihtimali düşmektedir.

Pratikte lazerden sonra göz derecesinde değişiklik olması durumu ile sık karşılaşmıyoruz. Göz derecesindeki değişiklik kişinin gözünün lazere verdiği cevap ile de ilişkilidir. Genel bir kural olarak hipermetrop ve astigmat lazerleri sonrasında göz derecesindeki değişiklik ihtimali miyop lazerlerde göre daha yüksektir.

Göz Çizdirme Kaç Dakika Sürer?

Göz Çizdirme süresi her iki göz için toplamda 10-20 dakika arasında sürmektedir. Süre üzerinde uygulanan yöntem etkilidir. PRK ve No Touch lazer yöntemlerinde her iki göz toplamda 10 dakika iken, LASIK yönteminde 15-20 dakika sürmektedir. Smile lazer yönteminde de ortalama 15 dakika kadar sürmektedir.

Bazen lazer süresinin 10-15 saniye sürdüğü ile ilgili yazılar okuyoruz. Bahsedilen bu süre sadece lazerin göze atış yapma süresidir ve aslında bu süre 2 saniye-30 saniye kadar sürmektedir. Bu yazıda bahsettiğimiz süreler hastanın lazer yatağına yattıktan sonra lazer yatağından kalkışına kadar geçen süreyi ifade etmektedir.

Göz Çizdirme Kaç Yaşında Yapılır?

Göz Çizdirme operasyonu adı verilen refraktif cerrahi operasyonları 18 yaşından sonra her yaşta yapılabilmektedir. Bu konuda halk arasında yanlış algılar mevcuttur. 18 yaşından sonra miyoplarda göz numara artışı genellikle durmaktadır. Bu nedenle genellikle 18 yaş kriteri uygulanmaktadır. Ancak bu kriter bile mutlak değildir. Literatürde 18 yaş altına lazer yapılmış bir çok çalışma mevcuttur. Ancak biz de 18 yaşını bir kriter olarak ele alıyoruz ve 18 yaş altında hemen hiç lazer operasyonu yapmıyoruz.

Bazen 40 yaş üzerinde bu operasyonların yapılmaması gerektiği şeklinde hastalarımızdan duyumlar alıyoruz. Bu da doğru değildir. Burada genellikle kastedilen aslında şudur. Bilindiği üzere miyop kişiler yakını gözlüksüz görürler. Örneğin, 45 yaşında -2.00 derece miyop bir kişi düşünelim. Bu kişi gözlüksüz olarak uzağı bulanık görmekte ve fakat yakını iyi görmektedir. Bu kişiye göz çizdirme operasyonu uygulandığında uzağı ve orta mesafeyi oldukça iyi görecek ve fakat okurken okuma gözlüğüne ihtiyaç duyacaktır. Aslında bu durum doğal olanıdır.

Göz dereceleri sıfır olan herkes 45 yaşından sonra okuma gözlüğüne ihtiyaç duymaya başlamaktadırlar. Bu nedenle 40-45 yaşından sonra lazer göz operasyonu yapılmaması gerektiği doğru değildir. Hastanın ihtiyaçlarına göre 80 yaşında bile lazer operasyonu yapılabilir. Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan’ın 84 yaşında göz çizdirme operasyonu yaptığı hastası vardır.

Göz Çizdirme Herkese Yapılabilir Mi?

Refraktif cerrahi operasyonları herkese uygulanamaz. Bazı kriterleri vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. Kontrolsüz şeker hastalığı olan kişilere lazer göz operasyonu yapmak çok uygun değildir. Çünkü kontrolsüz şeker durumunda kan şeker seviyesindeki oynamalar kişinin göz derecesinde geçici bozulmalar oluşturabilir. Ayrıca kontrolsüz şeker hastalarında retina sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak şekeri iyi kontrol altında olan diyabet hastalarında lazer göz operasyonu yapılabilmektedir.
  2. Romatizmal hastalığı olanlarda göz çizdirme operasyonu uygulaması hasta bazında karar verilmesi gereken bir durumdur. Aktif ve şiddetli romatizmal hastalığı olanlarda tavsiye edilmemektedir. Kontrol altında ve düşük hastalık aktivitesine sahip kişilerde yapılabilmektedir. Kişi bazında karar verilmesi gereken bir durumdur.
  3. Keratokonus hastalarında ise kesinlikle lazer yapılamayacağı doğru değildir. Bu hastaların büyük kısmında uygulanamaz ancak göz derecesi düşük, kornea kalınlığı yeterli olan keratokonus hastalarında korneal çapraz bağlama tedavisi ile birlikte göz çizdirme operasyonu bazen yapılabilmektedir. Bu duruma keratokonus konusunda tecrübeli hekimlerce karar verilmesi gerekmektedir.
  4. İleri seviyede göz tansiyonu hastalarında da lazer göz operasyonu uygulanması doğru değildir. Kontrol altında olan ve göze zarar vermemiş göz tansiyonu olan hastalarda yapılabilmektedir.
  5. Kataraktı olan kişilerde yapılması uygun değildir. Bu hastalarda mercek ameliyatı ile görme kusurunun düzeltilmesi uygundur.
  6. Hamilelerde ve emziren annelerde hormonal değişikliklere bağlı olarak göz derecesindeki değişiklik ihtimaline binaen lazer operasyonu yapılmaması uygundur. Emzirme bittikten 3 ay sonra yapılabilir.

Devlette Lazerle Göz Çizdirme Yapılıyor Mu?

Göz çizdirme operasyonları devlet hastanelerinde hemen hemen hiç yapılmamaktadır. Sosyal güvenlik kurumları bu operasyonu ödemediğinden çok nadiren devlet kurumları yapsa bile her durumda ücretli bir operasyondur. 

Gözü Çizdirmek İçin Kaç Derece Olmalı?

Göz çizdirme operasyonunda herkes için geçerli kesin sınırlar yoktur. Lazer gözümüzün kornea tabakasına uygulanmaktadır. Kornea gözümüzün en ön kısmındaki saydam tabakadır. Korneanın eğriliği ve kornea kalınlığı, kişinin göz derecesi ile birlikte değerlendirilmektedir. Kornea ne kadar kalın ise o kadar yüksek göz derecesine lazer uygulanabilir. Bu nedenle gözü çizdirmek için kaç derece olmalı’ sorusuna kesin cevaplar vermek mümkün değildir. Bazı kişilerde en fazla 3-4 dereceye kadar yapılabilirken bazı kişilere 9-10 derecelere kadar göz çizdirme yapılabilir.

Scroll to Top