Ders Çalışma Süresi ve Miyopi Arasındaki İlişki

Çin’de yapılan ve 2023 yılında yayınlanan bir makalede ilkokul çocuklarında miyopi sıklığı ve miyopi üzerinde etkili faktörler araştırılmıştır. Çalışmaya ilkokula giden 3596 öğrenci alınmıştır. Çocukların görme keskinlikleri ve damlalı göz dereceleri tespit edilmiştir. Çocukların cinsiyeti, yaşları, yaşadıkları bölge ve eğitimleri ile ilgili bazı faktörler kayıt altına alınmıştır. Çocuklardaki miyopi ile diğer faktörlerin ilişkisi araştırılmıştır. 

Çocuklardaki miyopi oranı %27.1 tespit edilmiştir. Cinsiyetyaş, babanın eğitim seviyesi, çocukların akademik seviyesi, hafta sonlarında çocukların ders çalışma süresi, hafta başına okul sonrası alınan kurs süresi, ders dışı kitap okuma süresi ile miyopi arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bunun yanında hafta içi ev ödevi yapma süresi ile miyopi arasında ile ilişki saptanmadı. Eğitim parametreleri açısından düşünüldüğünde miyopi ile en kuvvetli ilişki saptanan üç parametre ise şunlardı. Çocukların akademik seviyesihafta sonları ev ödevi yapma süresi ve okul sonrası kurs süresi.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Fazla eğitimsel yük ile miyop ortaya çıkması arasında anlamlı ilişki vardır. Özellikle ders sonralarındaki fazladan eğitim yükünün azaltılmasının miyopiyi önlemede etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Scroll to Top